post

אמצעי האבטחה הולכים ומשתפרים כמעט בכל מספר חודשים יוצאת המצאה שמשדרגת את הקודמת לה. התחרות בלתי פוסקת וכולם רוצים להיות מוגנים ובטוחים כי הם שומרים על הנכס שלהם ועל קרוביהם על הצד הטוב ביותר. עם עד היום אנחנו בעיקר שומעים על מערכות חשמליות ואפליקציות משוכללות שמגבילות שומרי שבת מלהתקין אותן בדלתותיהם, הכירו את קודן לדלת ללא חשמל.

מהו אותו קודן לדלת ללא חשמל?

במילים אחרות ניתן לקרוא לקודן הזה קודן מכני, הוא נכנס לפעולת הנעילה כאשר אנחנו מכניסים את הקוד הנכון באמצעות הקשה על רצף המספרים ו/או האותיות שנקבעו, המנעול מכניס לשונית קפיצית או בריח למשקוף. בפעולה חוזרת כאשר הלשונית במשקוף הלשונית הקפיצית תשוב למקומה ותתאפשר פתיחה של הדלת. זהו מנעול הפועל בפעולה מכנית בלבד ולכן זו השיטה בה רבים משומרי השבת בוחרים על מנת לשמור על מבצרם מאובטח כולל בשבתות וחגים. לקהילה החרדית מנעולי קודן לדלת ללא חשמל כמו אלו הם הפתרון המושלם כדי להימנע גם מטלטול המפתחות במועדים אלו.

מה הן הסיבות העיקריות לשימוש במנעול קודן מכני?

ישנן מספר סיבות שבבתים פרטיים ובדירות אנחנו מוצאים את המנעולים האלה מותקנים יותר ויותר. ראשית מנעולי קודנים מאפשרים אבטחה לנכס שלכם ברמה גבוהה, אתם יכולים לשלוט למי אתם נותנים את רצף המספרים ורק לו תהיה גישה לביתכם, אתם לא מסתכנים באיבוד המפתחות שעלולים להגיע לידם של אנשים חשודים.

בנוסף לסיבות האבטחה ישנם סיבות נוספות, הסיבה הראשונה היא כפי שהזכרנו קודם לכן, מותאמת לשומרי השבת והמסורת, הם יכולים להסתובב בשבתות וחגים מבלי להיסחב עם צרור המפתחות בכיסם ועדין לנעול את דלתם עם הליכתם של כל בני המשפחה לבית הכנסת בערב שישי.

השנייה מתאימה למשפחות עם ילדים צעירים, אתם לא רוצים לשלוח את ילדם לבית הספר עם מפתח בילקוט? השימוש במנעול קודן לדלת ללא חשמל אתם חוסכים לילדים להיסחב עם המפתחות ובהקשת הקוד הם נכנסים הביתה ההטחה. ישנן עוד סיבות רבות כמו מערכת תפעולית פשוטה להתקנה ולשימוש שמעלות את הביקוש למנעולים הללו.